Добре дошли! Well come!

XIX edition 2007

1. СМЕСЕН СРЕДНОШКОЛСКИ ХОР "ЛИРА" гр. Хасково с диригент Стефка Младенова

2. КАМЕРЕН СМЕСЕН ХОР при Национална Априловска Гимназия - гр. Габрово с диригент Виолета Василева

3. ДЕТСКИ ХОР "ДРУЖНА ПЕСЕН" при ДК гр. Сливен с диригент Методий Григоров

4.-7. Соберн хор, награждаване.

8. ДЕТСКИ ХОР "БОДРА ПЕСЕН" при ОДК гр. Шумен с гл. худ. р-л и диригент проф. Венета Вичева и диригент Деница Узунова

9-10. ДЕТСКО-МЛАДЕЖКА ХОРОВА СТУДИЯ "СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" гр. Русе с диригент Мина Влайкова

11-12.  ДЕТСКИ ХОР " КОРОНА ИНФАНТИС" гр. Брашов, Румъния, с диригент Кемелия Епуре

13. Сборен хор

14. ДЕТСКИ ХОР ПРИ ХОРОВА ШКОЛА "ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ" гр. Балчик с диригент Валентина Георгиева

15-16. ДЕТСКИ ХОР "ЛА МУЗИКА" при Гимназия №16 "Фр. Шопен" гр. Люблин, Полша с диригент Зджислав Охар

17-18. Хор "ДЕТСКА КИТКА" с гл. худ.р-л и диригент проф. Златина Делирадева и диригент Яна Делирадева

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg