Добре дошли! Well come!


                                                                                        

                      ХXІ МЕЖДУНАРОДНИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ" 

                                             ШУМЕН   6 – 9 АПРИЛ, 2017

                                            

                                             УЧАСТНИЦИ/PARTICIPANTS 


 The BODRA PESSEN children`s choir from Shumen, Bulgaria. Conductor Denitsa Uzunova

Детски хор „Бодра песен“ при ЦПЛР- ОДК град Шумен. Диригент Деница Узунова

The DETSKA KITKA girl`s choir from Plovdiv, Bulgaria. Conductor Yana Deliradeva

Хор „Детска китка“ при ЦПЛР-ОДК град Пловдив, България. Диригент Яна Делирадева

Children`s choir DOBRI  HRISTOV from Varna, Bulgaria. Conductor Galina Stanisheva

Детски хор „Добри Христов“ при ЦПЛР-ОДК град Варна, България. Диригент Галина Станишева

4   School choir  “Sava Dobroplodni”, Shumen, Bulgaria. Conductor Hristina Kostadinova

Представителен хор при СУ„Сава Доброплодни” град Шумен, България. Диригент Христина Костадинова.

5   Vocal ensemble "Les Belles" at the National School of  Music and Dance "Dobrin Petkov", Plovdiv. Bulgaria. Conductor Nikoleta Eneva

Вокален ансамбъл „Les Belles” при Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”  град Пловдив, България. Диригент Николета Енева

6   AURIN Girls' Choir at Kodály School,  Kecskemét, Hungary. Conductor  László Durányik

Девически хор „Аурин“ при Музикално училище Кодай град Кечкемет, Унгария. Диригент Ласло Дураник

7   Mixed choir DARINA LADA at Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University,  Melitopol, Ukraina. Conductor  prof. Natalija Segeda

Смесен хор „Дарина Лада“ при Държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“ град Мелитопол, Украйна. Диригент проф. Наталия Сегеда

8   Children`s choir, VLASTARELE ORASTIEI, Orastiei, Romania. Conductor  prof. Petru Androne Eli

Детски хор Властареле Орастиеи, град Орастиеи, Румъния. Диригент проф. Петру Ели

9    Vocal ensemble “FORTISSIMO” at the National School of Music and Performing Arts “Prof. Pancho Vladigerov “ – Burgas, Bulgaria. Conductor Milena Dobreva

Вокален ансамбъл „ФОРТИСИМО“ при Национално училище за музикални и сценични изкуства "Проф. Панчо Владигеров"  град Бургас, България. Диригент Милена Добрева


2017

Девически хор „Аурин“ при Музикално училище Кодай“, град Кечкемет, Унгария

Диригент: Ласло Дураник

Училище "Кодай" в град Кечкемет, Унгария е основано през 1950 година и е първото музикално начално училище в Унгария. Децата в училището се обучават в духа на музикалната концепция  на Золтан Kодай и хоровото пеене е много важна част от практическото обучение по музика. Девическият хор AURIN е сформиран през 1998 г. от момичета над 15-годишна възраст, които преди това са участвали в детски хор „Миракулум“.

Целта на създаването на хора е той да играе важна роля в културния живот на Кечкемет, да бъде част от унгарския музикален живот, да участва успешно в национални и международни концерти,  фестивали и хорови конкурси, да осъществява висококачествени записи и да представя родния град на Kодай - Кечкемет, по подобаващ начин из целия свят.

Девическият хор е носител на 20 първи награди до 2016 г.:

-          1999 - Будапеща,Унгария; Полхайм, Германия; Рива дел Гарда, Италия;

-          2000 и 2001 в  Дебрецен и Будапеща, Унгария, Kalundborg, Дания;

-          2002 -  Градо, Италия;

-          2003, 2006, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015 - Будапеща, Унгария;

-          2005 Ланголен, Англия; 2006 Ксиамен, Китай;

-          2009 – Лекко, Италия; 2010 Краков, Полша; 2012 Вроцлав, Полша;

-          2015 – Охрид, Македония.

Хорът обогатява непрекъснато своя репертоар, който обхваща музиката  на Ренесанса до музиката на 20-ти  век, със специален акцент върху хорови творби на унгарските композитори Kодай, Барток, Bárdos и Kocsár и е реализирал концертни турнета в Белгия, Дания, Германия, Холандия, Италия, Англия, Норвегия, Словакия, Словения, Испания, Румъния, Франция, Шотландия, Чехия, Швейцария, Кипър.

Хорът има свой собствен уеб сайт, който e популярен сред много хора от различни държави. Website: http://www.aurinchoir.hu

Лалсло Дураник (László Durányik) е завършил учителски колеж в  Нивергихаза, Унгария и  Музикална академия „Ференц Лист“ в Будапеща с дисциплини  музика, математика, музикознание и дирижиране. След  като дирижира момчешкия хор Cantemus  в Nyíregyháza, той  заема сегашната си позиция като учител по солфеж и директор на хора в музикалното училище Кодай в Кечкемет, Унгария. Той е основател на трите хорови формации в училище Кодай - Детски хор Miraculum, Девически Хор Aurin и Женски хор Aurin. Ласло Дураник изнася лекции в редица международни Кодай семинари  и е работил като гост-диригент в Австралия, Южна Корея, Шотландия, Англия, САЩ, Естония, Китай, Шанхай и Хонг-Конг. Неговият труд  е отличен с „Награда Кодай“ през 2005 г., награда Csokonai през 2007 г.,  награда Talents Management и  Местна Награда за изкуство през 2013.

AURIN Girls' Choir at Kodály School,  Kecskemét, Hungary Conductor: László Durányik

The Kodály School, founded in 1950, was the first music primary school in Hungary. Children in this school are taught in the spirit of the Kodály concept. Choral singing is a very important part of this concept's practical use.

The AURIN Girls' Choir was formed in 1998, of girls over 15 who were previously members of the Miraculum Children's Choir.

The choir’s aims is: to play an important role in the cultural life of our town, to be part of Hungarian musical life, to take part successfully in national and international concerts, festivals and choir competitions, to make high quality recordings and to represent Kodály's home-town, Kecskemét, in a fitting way all over the world. The Girls' Choir has been awarded 20 first prizes up to 2016. (1999 Budapest /Hungary/, Pohlheim /Germany/, Riva del Garda /Italy/ 2000 Debrecen, Budapest /Hungary/; 2001 Budapest /Hungary/, Kalundborg /Denmark/; 2002 Grado /Italy/, 2003 Budapest /Hungary/; 2005 Budapest /Hungary/, Llangollen /Wales-England/; 2006 Xiamen /China/, Budapest /Hungary/; 2009 Budapest /Hungary/, Lecco /Italy/; 2010 Krakow /Poland/; 2011 Budapest /Hungary/; 2012 Wroclaw /Poland/; 2013 Budapest /Hungary/; 2015 Budapest /Hungary/, Ohrid /Macedonia/; and made concert tours in Belgium, Denmark, Germany, Holland, Italy, England, Norway, Slovakia, Slovenia, Spain, Romania, France, Scotland, Czeh Republic, Switzerland, Cyprus.

The choir is always trying to augment its repertoire, which is based on Renaissance to 20th century music, with a special focus on choral works by Kodály, Bartók, Bárdos and Kocsár.

The choir has its own web site, which is read by numerous people in many countries.

Website: http://www.aurinchoir.hu

László Durányik (Kodály) is a graduate of Teacher’s Training College in Nyíregyháza, Hungary and of the Franz Liszt Academy of Music in Budapest with degrees in music, mathematics, musicology and conducting. Following his tenure as the conductor the Cantemus Boys’ Choir in Nyíregyháza he took up his current position as solfège teacher and choir director at the Kodály Music School in Kecskemét, Hungary. He is the founder of three award winning choirs at the original Kodály School; Miraculum Children’s Choir, Aurin Girls’ Choir and Aurin Female Choir.  László has given lectures at a number of international Kodály seminars and has worked as a guest conductor in Australia, South-Korea, Scotland, England,the USA, Estonia, China, Shanghai and Hong-Kong. His work was rewarded with a Kodály prize in 2005 a Csokonai prize in 2007, a Talents Managements Award and a County Art Award in 2013.

2017

Детски хор „Властареле Орастиеи“, град Орастие, Румъния.

Диригент: проф. Петру Ели

www.vlastareleorastiei.ro

Детски хор VLASTARELE ORASTIEI (Потомството на Орастие) от град Orastie, Румъния е основан през 1996 г. в православната църква "Успение Богородично" и се състои от 80 деца. Това е първият детски хор в Румъния, който участва в Литургия.  Репертоарът на хора е се състои от над 170 песни на 20 езика. Хорът участва в литургии повече от 100 пъти в 54 църкви (включително в Париж).

"Vlastarele Orastiei" е изнесъл над 150 концерта в Румъния, Италия, Германия, Франция, Австрия, Унгария, Чехия, Лихтенщайн, и Сърбия. От 2004 г. до днес хорът печели 32 награди в международни фестивали, най-важните от които са:

-          2004 Сребърен диплом от "Международна хорова олимпиада“ в Бремен, Германия;

-          2006 Сребърен диплом на фестивал "Роберт Шуман" в Цвикау, Германия;

-          2007 Сребърен диплом на фестивала "Франц Шуберт" във Виена;

-          2007  Сребърен диплом на фестивала "Petr Eben" в Прага;

-          2008 Три Сребърни дипломи на Световната хорова Олимпиада в Грац, Австрия;

-        2009 Две Сребърни дипломи на Фестивала за сакрална музика на Ватикана; Сребро и Бронз на фестивала "Йоханес Брамс" във Вернигероде, Германия;

-          2011 Бронзов медал и Сребърен диплом  в Международно състезание Грац, Австрия;

-          2014  Сребърна и 2 бронзови дипломи на Хоровата Олимпиада в Рига;

-          2015 Бронз на Европейските игри, Гран-при на Нациите, Магдебург, Германия.

Петру-Андроне Eли е роден през 1957 г. в  Орастиоара де Жос, Румъния. Той завършва обучението си в Музикалната Академия "Георге Дима" в Клуж-Напока. През първите две години от кариерата си (1980-1982)  е учител по музика в селище, което се намира на 250 км от Orastie. След това идва в Orastie, където ръководи детски фанфарен оркестър, който печели три награди на фестивали в Украйна (СССР) и Франция. През 1995 г. се завръща като учител по музика в училище, а през 1996 г. основава детски хор "Vlastarele Orastiei", с който е изнесъл стотици концерти в различни страни в Европа.

http://www.vlastareleorastiei.ro/

VLASTARELE ORASTIEI Children`s Choir from Orastie, Romania Conductor: Petru-Androne Eli 

The choir was founded in 1996 in the “Assumption of the Blessed Virgin Mary” orthodoxe church, and was made up of 80 children. It was the first children's choir in Romania that sang the Liturgy (Messa). The choir's repertoire comprises over 170 songs in 20 languages. The choir sang the Liturgy more than 100 times in 54 churches (including Paris).

“Vlastarele Orastiei” went to more than 150 concerts and festivals in Romania, Italy, Germany, France, Austria, Hungary, the Czech Republic, Liechtenstein, and Serbia, traveling more than 100.000 km. Since 2004, the choir won 32 awards in international festivals, the most important being: the Silver Diploma at the “World Choir Olympics”, level IV, in Bremen, Germany (2004), Silver Diploma in “Robert Schuman” Festival of Zwikau, Germany (2006), Silver Diploma in ”Franz Schubert” Festival of Vienn (2007), Silver Diploma in ”Petr Eben” Advent Music Festival of Prague (2007), three Silver Diplomas at the “World Choir Olympics” in Graz, Austria (2008), two Silver Diplomas in Sacred Music Festival of Vatican and 1 silver, 1 bronze in “Johannes Brahmes” Festival of Wernigerode, Germany (2009), Bronze Medal and Silver Diploma in World Championship Graz (2011),  1 silver and 2 bronze diplomas in Choir Olympic of Riga (2014), 1 bronze in European Games and Silver Medal in Grand Prix of Nations, Magdeburg, Germany (2015).

Petru-Androne Eli – Conductor of Vlastarele Orastiei Children Choir

Petru-Androne Eli was born in 1957 in the village Orastioara de Jos, Romania. He completed his studies at the Academy of Music “Gheorghe Dima” in Cluj-Napoca. In the first two years of his career (1980-1982) he was music teacher in a village 250 km away from Orastie. Then he came to Orastie, where he led a fanfare of children, winning three awards in festivals in Ukraine (URSS) and France. In 1995 he returned music teacher at school, and in 1996 he founded the “Vlastarele Orastiei” Children Choir that has given hundreds of concerts in different countries across Europe.

He is member in the INTERKULTUR ASSOCIATION and in Artistic Comitee of WCP Vienn-Beijing (2012-2018)

2017

Вокален ансамбъл "Фортисимо" при Национално училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров” град Бургас, България.  Диригент Милена Добрева

Вокален ансамбъл “Фортисимо” е създаден през есента на 2014г. като ансамбъл при Националното училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров” – град Бургас, но понастоящем в него участват подбрани ученици от различни училища и гимназии от града.

Още с първите си изяви ансамбълът започва да печели обичта на публиката с красивата си визия, спятост, хомогенно и експресивно звучене и заслужено печели Първа награда от Националния конкурс за вокални групи "Хармония" в Стара Загора и Grand Prix от Международния фестивал „Корабът на изкуствата" в Поморие. Многогласното звучене на обработки на български народни песни, поп и рок музика, амбицират ансамбъла и участниците му решават да участват в телевизионния формат „Игра на хорове” в „Шоуто на Слави“. Следващите няколко месеца донасят заслужената първа награда, която е съпроводена с участие във фестивала „One stage“ – Praga. През 2016г. „Фортисимо” са специални гости на Тракийски хоров фестивал – Ямбол, а също и със самостоятелен концерт закриват Националния конкурс „Полските щурчета” – Полски Тръмбеш. Участват още като гости на конкурса „Бургас и морето” и в концерта на Стефан Диомов и приятели в рамките на фестивала „Аполония“ – 2016.

В репертоара на Вокален ансамбъл „Фортисимо” са включени авторски обработки на различни по стил и жанр произведения – класическа музика с елементи на бийтбокс, фолклор, българска и световна поп и рок музика.

Ръководител и диригент на ансамбъла е Милена Добрева – възпитаник на Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив.

Vocal Ensemble “Fortissimo” at the National School of Music and Performing Arts “Prof. Pancho Vladigerov “Burgas, Bulgaria Conductor and founder of the ensemble is Milena Dobreva.

Vocal ensemble “Fortissimo” was created in 2014 as an ensemble at the National School of Music and Performing Arts “Prof. Pancho Vladigerov “ – Burgas, but currently it includes selected students from different schools from the whole city.  

Straight away with first performances they began to gain love of the public with their beautiful vision, homogeneous and expressive sound.

They deservedly won 1st prize in National contest for vocal groups “Harmony” in Stara Zagora and Grand Prix from International festival "Ship of Arts" in Pomorie. During 2016 “Fortissimo” are special guests at the festival “Thracian Choir Festival” in Yambol, also they closed National competition Polski shturcheta" - Polski Trambesh with a concert. The ensemble took a part in the contest “Burgas and the sea” as guests of the event and in the concert of Stefan Diomov and friends during the festival "Apollonia 2016”.

Polyphonic sound of arrangements of Bulgarian folk songs, pop and rock music inspired ensemble and its members to participate in the TV format "Game of the Choirs”. The next few months brought the deserved first prize, which was followed by the participation in the festival “On Stage” 2016 in Prague.

The repertoire of the Vocal Ensemble "Fortissimo" includes original arrangements of different style and genre works - classical music with elements of beatboxing, folklore, Bulgarian and international pop and rock music.


2017

Смесен хор "Дарина Лада"  при Държавен педагогически университет "Богдан Хмелницки", гр. Мелитопол, Украйна

Диригент: проф. д-р Наталия Анатолиевна Сегеда

Смесеният хор "Дарина Лада" е създаден през 1985 в град Мелитопол, а художествен ръководител на хора е професор, доктор по музикална педагогика Наталия Сегеда. Концертмайстор е Людмила Колонина.

Съставът е отличен с редица награди: лауреат е на международни и украински конкурси и фестивали, участва в специалните чествания на културния Research Center на Министерството на културата и изкуствата на Украйна, отличен е с  Диплом от Националния център по естетическо образование на Министерството на образованието и науката в Украйна.

Своето високо изкуство хор "Дарина лада" представя на Международния фестивал на хоровата музика "Камбанка" (гр. Ивано-Франковск), Трети Международен фестивал на духовното пеене "Христос возкресе!" (гр. Запорожие), Шести украински фестивал "Днепър пее за Великден" (гр. Днепропетровск). Смесеният хор участва в концерта на Националната филхармония в рамките на  Националния фестивал на вокалното и хорово изкуство, посветен на 175-та година от създаването на Национален педагогически университет „Драгоманов“ (гр. Киев). През 2011 г. смесеният хор взема участие в II украинския фестивал-конкурс на хоровото изкуство в гр. Киев, посветен на 20-годишнината от независимостта на Украйна.

Съставът е награден за активна творческа дейност с грамота Трета степен. През 2015 г. смесеният хор печели Гран-при на Първия регионален православен фестивал на "Христос возкресе".

Наталия Анатолиивна Сегеда е родена на 6 юли 1965 г. в гр. Мелитопол, Украйна. През 1991 г. Завършва Мелитополския държавен педагогически университет, специалност „Учител по музиката и пеене и методика на възпитателната робота“. От 2012 г.  е доктор на науките, а от 2014 - професор.

Наталия Анатолиивна е Лауреат на Международни и украински хорови фестивали и е художествен ръководител и диригент на Смесена хорова капела "Дарина Лада". Под нейното ръководство съставът печели Гран-при на Международния фестивал „Златните чари на вечността“ (гр. Мелдитопол, 2014 г.), лауреат ІІ премия на V Международен фестивал на вокалните ансамбли и хорове "Дмитри Бортнянски" в категорията  "Академични хорове" (гр. Киев, 2016 г.). Проф. Сегеда притежава званието "Отличен ученик на Украйна", почетна грамота на Министерството на науката и образованието в Украйна, а през 2015 г. Община Мелитопол отличава нейната обществена дейност с орден "За значителен принос в развитието на града".

Mixed Choir "Darina Lada" at the State Pedagogical University "Bogdan Khmelnitsky", Melitopol, Ukraine

Conductor: Prof. Dr. Natalia Anatolievna Segeda

The mixed choir "Darina Lada" was founded in 1985 in the city of Melitopol and an artistic director of the choir is the professor, doctor of musical pedagogy Natalia Segeda. Concertmaster is Kolonina L.G.

The choir has been awarded a number of prizes:  Laureate in international and Ukrainian competitions and festivals, participates in special celebrations of the  Cultural Research Center of the Ministry of Culture and Arts of Ukraine, awarded with Diploma of the National Center for aesthetic education of the Ministry of Education and Science in Ukraine.

The Choir "Darina Lada" presents high level of performance at the International Festival of choral music "Tinker Bell" (Ivano-Frankovsk), Third International Festival of spiritual singing "Christ is Risen!" ( Zaporozhye), Sixth Ukrainian festival "Dnepr sings for Easter" (Dnepropetrovsk). The mixed choir participated in the concert of the National philharmonic in the frames of the National Festival of vocal and choral arts dedicated to the 175th anniversary of the National Pedagogical University "Dragomanov" (Kiev). On May 27, 2011 the mixed choir took part in the II Ukrainian festival-contest of choral singing, dedicated to the 20th anniversary of the Ukrainian independence, which was held in Kiev. The choir was awarded for its active creative work with Diplom III degree . In 2015, the mixed choir won the Grand Prix of the First Regional Orthodox Festival  "Christ is Risen."

Natalia Anatolievna Segeda was born on July 6, 1965 in Melitopol, Ukraine. In 1991 she graduated the Melitopol State Pedagogical University, degrees in  teacher of music and singing and methodology of educational work. Since 2012 she is a PhD of Science, and since 2014  Segeda has become a professor.

Natalia Anatolievna is a Laureate of International and Ukrainian choral festivals, and is artistic director and conductor of the Mixed Choral Capella "Darina Lada". Under her leadership, the choir won the Grand Prix at the International Festival "Golden charms of eternity" (Melditopol, 2014), Laureate II premium at the V International Festival of vocal ensembles and choirs, "Dmitry Bortnyansky" in the category "Academic Choirs" (Kiev, 2016).

Prof. Segeda holds the title of "Excellent student of Ukraine", honorary diploma of the Ministry of Science and Education of  Ukraine, in 2015 the Municipality of Melitopol awarded her for her public activity with the medal "For significant contribution to the development of the city."

2017

Хор „Детска китка” при ЦПЛР - ОДК град Пловдив, България

Диригент: Яна Делирадева

През 2017 г. пловдивският хор „Детска китка” празнува 70 години от основаването си. В България и Европа хорът е известен с високото качество на музикалните си изпълнения и артистизма си. Носител е на множество награди от наши и международни хорови конкурси. В трите му състава – подготвителен, стажантски и концертен – пеят 110 момичета на възраст от 7 до 19 години, от 35 пловдивски училища. В екипа на хора работят: проф. Златина Делирадева – главен художествен ръководител, Яна Делирадева – диригент на Концертния състав, Николина Кърмазлийска – хормайстор и диригент на Подготвителния състав и Соня Запрянова – хормайстор и пианист.

Акцентите в изявите на „Детска китка” през юбилейната година включват участия в ХXІV-ите Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников” – Шумен и VII-ия Международен хоров фестивал „Черноморски звуци” – Балчик през м. юни. Хорът ще отпразнува годишнината си с юбилеен концерт в Дома на културата „Борис Христов” в Пловдив на 11 ноември 2017 г., на който сърдечно ви каним да присъствате.

Яна Делирадева завършва Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. През 2001 г. получава магистърска степен по хорово дирижиране в Уестминстърския хоров колеж в Принстън, САЩ. Учи хорово дирижиране при доц. Никола Липов, проф. Георги Робев и проф. Джоузеф Флъмърфелт. От 2000 до 2002 г. работи като втори диригент на Хора на Уестминстърската консерватория. През 2003 г. постъпва на работа в хор “Детска китка” като помощник-диригент, а от 2011 г. е негов диригент. Преподава хорово дирижиране в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Носител е на Наградата за диригентско майсторство „Проф. Венета Вичева” от XXIII-ите Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников” – Шумен.

The Detska Kitka Choir at Municipal Youth Center, Plovdiv   Conductor: Yana Deliradeva

In 2017 the Detska Kitka Choir of Plovdiv, Bulgaria celebrates its 70th anniversary. The choir is well known in Bulgaria and Europe for its high level of musicianship and artistry. It is the recipient of numerous awards from various international competitions. A total of 110 singers, aged 7 to 19, from 35 Plovdiv schools, sing in its junior, apprentice and concert choirs. The Detska Kitka Choir is led by Prof. Zlatina Deliradeva, Artistic Director; Yana Deliradeva, Conductor of the Concert Choir; Nikolina Kurmazliyska, Vocal Coach and Conductor of the Junior Choir; and Sonya Zapryanova, Vocal Coach and Accompanist.

Some of the highlights in the choir’s anniversary year include concerts at the 24th Dobri Voinikov International Youth Choir Festival in Shumen and the 7th Chernomorski Zvutsi International Choir Festival in Balchik in June, as well as its Anniversary Concert at the Boris Hristov House of Culture on 11 November 2017, to which you are all kindly invited.     

Yana Deliradeva graduated from the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. In 2001 she completed an M.A. degree in Choral Conducting at the Westminster Choir College in Princeton, the United States. She studied choral conducting with Assoc. Prof. Nikola Lipov, Prof. Georgi Robev, and Prof. Joseph Flummerfelt.Between 2000 and 2002 she worked as Assistant Conductor of the Westminster Conservatory Choir. Joining the Detska Kitka Choir in 2003, Yana is the Detska Kitka Choir’s principal conductor since 2011. She teaches choral conducting at the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. Yana is the recipient of the Prof. Veneta Vicheva Conducting Award from the 23rdDobri Voinikov International Youth Choir Festival in Shumen.

2017

Представителен хор при СУ„Сава Доброплодни”  град Шумен, България. Диригент Христина Костадинова.

Хорът е създаден през 1980 г. към музикалните паралелки на СОУ „Сава Доброплодни” в града от Людмил Ковачев - ръководител и диригент на хора до 2010 г.

Носител на звание ПЪРВЕНЕЦ и златна значка от V, VI, VII, Републикански фестивали на художествената самодейност, хорът  е участвал единадесет пъти в Националните ученически хорови празници „Добри Войников” гр. Шумен. Хорът успешно концертира в Националния детски комплекс - гр. София, гр. Добрич, гр.  Велики Преслав. 

От 2010 г. до 2013 г. ръководител и диригент на хора е Радосвета Костова. Под нейно ръководство Хорът става Лауреат на Втора награда на  VII Национален конкурс  за музикално и танцово изкуство „Орфеева дарба” София, 2011, а на VIII издание през 2012 печели Голямата награда „Орфеева дарба“ . Участва в XXIи XXII Международни детско-юношески хорови празници „Добри Войников” Шумен. През 2011 г. хорът осъществява първото си  международно участие във фестивал в Италия, а през 2012  печели Сребърен диплом на Международнияконкурс „Canta alMar - Калела, Испания. 

            От септември 2015 г. ръководител на представителния хор при СУ „Сава Доброплодни” е Христина Костадинова. Почти изцяло обновеният хор взема участие в общоучилищни и градски концерти. През април 2016 г. се включва в първото издание на „България пее“ – национална инициатива на Българския хоров съюз. Репертоарът на училищния хор включва разнообразни хорови творби от популярни български и чуждестранни автори.

От  2005-а до 2016-та година корепетитор на  училищния хор е Маринела Маринова, а в настоящият момент – Ралица Крумова.

Христина Костадиновае родена в гр. Добрич. През 2011 г. завършва бакалавърска степен в ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност  „Педагогика на обучението по музика” и специализация  „Преподавател по поп пеене“.

През 2015-та година е назначена като учител по музика в СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен, където преподава Музика, Хорова практика и Естрадно пеене.  През същата година на Христина Костадинова е възложено ръководството на училищния хор.  През 2016-та година посещава второто издание на Хоровата лаборатория в гр. Пловдив, организирана от Кръстин Настев под ръководтството на Маестро Крикор Четинян.

School choir  “Sava Dobroplodni”, Shumen, Bulgaria.  Conductor: Hristina Kostadinova

The choir was founded in 1980 attached to music classes of the school by his manager and conductor until 2010 Lyudmil Kovachev.     A golden medal winner of the 5th, 6th, and 7th National Art Festivals, it has taken part in the National Students Choir Festivals “Dobri Voinikov” for eleven times. It has had successful concerts in Sofia, Dobrich and Veliki Preslav.

From September 2010 to 2013 its manager and conductor was Radoslava Kostova. The choir is a second award winner at the 7th National Music and Dance Festival “The Gift of Orpheus” Sofia in March, 2011. It participated in 21st (April 2011) and 22nd (April 2013) International children-junior Choral Gala Days “Dobri Voinikov” Shumen, showing highly professional art level.

In September 2011 the choir realized its first foreign participation in a festival in Italy, performing three consecutive concerts of catching pieces by Bulgarian composers and thus proved to deserve its place at the big European Choir Stages.

At the 8th National Music and Dance Contest “The Gift of Orpheus”, Sofia, March 2012, the choir became the first prize winner. In May 2012 it worked together with the local a hundred-year-old choir “Rodni Zvuci”. The same month the choir was a host of the Moscow Junior Choir “Lel”, and together in a concert they amazed the audience with excellent singing skills and stage and genre diversity.

In October 2012 the choir took part in the International contest “Canta al Mar 2012” in Kalela, Spain and won a silver medal.

Since September 2015 its leader and conductor has become Hristina Kostadinova. In April 2016 the choir took part in the first issue of “Bulgaris Sings” – a national initiative of Bulgarian Choir Union. The repertoire now includes a variety of popular Bulgarian and foreign pieces. From 2005 to 2016 co-tutor was Marinela Marinova and now – Ralitsa Krumova.

Hristina Kostadinova, was born on 5th October, 1985 in Dobrich. She graduated “Episkop Konstantin Preslavski” University of Shumen, specialty “Music Teaching Pedagogics” and specializing “Pop Singing Teaching”. In 2015 she became a music teacher at “Sava Dobroplodni” Secondary School, Shumen, also teaching Choir practice and Pop singing. The same year she became a conductor of the school choir. In 2016 she took part in the second edition of Choir Laboratory in Plovdiv, organized by Kostantin Nastev under the authority of Maestro Krikor Chetinyan. She joins as a non-active member but has the opportunity to get acquainted with famous experienced professionalists such as prof. Miroslav Popsavov, Maestro Chetinyan, pr. dr. Madlen Buchvarova etc., and to enrich her knowledge in choir art.

2017

Вокален ансамбъл „Les Belles” при Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”  град Пловдив, България.

Диригент: Николета Енева

Вокален ансамбъл “Le Belle” е сформиран през септември 2016 година. В него участват само момичета – ученици от НУМТИ „Добрин Петков” от специалностите класическо пеене и пиано. Идеята за създаването на тази формация е на доц. д-р Пламен Първанов – дългогодишен преподавател и диригент на Симфоничния оркестър при НУМТИ „Добрин Петков” и преподавател в АМТИИ – Пловдив. Първата изява на ансамбъла е през декември 2016 година, когато момичетата взимат активно участие в Представителен коледен концерт, с изпълнението на Magnificat от Антонио Вивалди. Диригент на ансамбъла е Николета Енева – преподавател в НУМТИ „Добрин Петков” и диригент на хоровите състави на училището.

Vocal ensemble "Les Belles" at the National School of  Music and Dance "Dobrin Petkov", Plovdiv. Bulgaria.

Conductor: Nikoleta Eneva

The ‘Le belle’ vocal ensemble was formed in September 2016. It is made up exclusively of girls – students at the Dobrin Petkov National School of Music and Dance - Plovdiv, Bulgaria. The girls are students in the Piano and Classical Singing classes at the school. The ensemble was started at the suggestion of Assoc. Prof. Plamen Parvanov – a longtime teacher and conductor of the Symphony Orchestra of the Dobrin Petkov NSMD, and professor at the Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv. The ensemble performed on stage for the first time in December 2016 – at a Christmas concert in Antonio Vivaldi’s Magnificat.

The ensemble is conducted by Nikoleta Eneva – teacher at the Dobrin Petkov NSMD and conductor of the school choirs.

2017

Детски хор „Бодра песен“ при ЦПЛР- ОДК град Шумен.

Диригент: Деница Узунова

Детският хор “Бодра песен” при ЦПЛР- Обединен детски комплекс в гр. Шумен е създаден на 5.12.1963 г. Негов основател, главен художествен ръководител и диригент до 2011 година е проф. Венета Вичева. От 1995 година втори диригент на състава, а днес негов  художествен ръководител и диригент, е възпитаничката на проф. Вичева - Деница Узунова, пианист-акомпанятор е Жанета Кацарова, а хормайстор е  Йорданка Илиева.

Гордост за град Шумен и за страната ни са наградите и отличията на хора от национални и международни фестивали и конкурси:

- 1970  Първа награда - Дебрецен, Унгария;

- 1976  Първа награда - Арецо, Италия;

- 1983 Първа награда - Варна, България;

- 1984  “Summa cum lаude” - Неерпелт,  Белгия;

- 2009 “Cum Lаude" - Анталия, Турция;

- 2010  ГРАН ПРИ “Звучит Москва“, Русия, където проф. Венета Вичева печели наградата за диригентско майсторство.

- 2013  Най-добро изпълнение на българска песен на VІІІ Международен хоров фестивал на женските и девически хорове "Проф. Лилия Гюлева" в Търговище;

- 2014 „Златен плакет“ за участие н  18 Международна хорова среща в Александрия, Гърция;

- 2014  Първа награда в категорията "Еднородни хорове" и "Най-добре представил се български хор" от Български хоров съюз в ІV Международен хоров фестивал "Черноморски звуци" в Балчик, България;

- 2014  ГРАН ПРИ и Позлатена статуетка в ІV Международен хоров фестивал "Черноморски звуци" в Балчик, България;

- 2015  ЛАУРЕАТ на Първите национални награди "Проф. Панчо Владигеров" за изявени ученици и студенти в областта на музиката.

- 2015  Хор "Бодра песен" с диригент Деница Узунова получи званието "ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА" - за втори път.

-  2016 година хор „Бодра песен“  стана носител на званието „МУЗИКАНТ НА ГОДИНАТА 2015“ в класацията на слушателите на Българско национално радио и предаването „Allegro vivace. За първи път в 25-годишната история на престижната класацияи статуетка се връчва на колектив.

-  2016 - носител на  „Наградата на Шумен“ в раздел „Музика“

-  2016 -  Специалната награда от Първия национален хоров празник „120 години Петко Стайнов“.

               Хор “Бодра песен” достойно представя българското детско хорово изкуство в Чехия, Унгария, Италия, Белгия, Русия, Германия, Румъния, Гърция, Полша, Франция, Турция, Словакия, Словения, Австрия.

Хор “Бодра песен” е носител на Орден “Св. Св. Кирил и Методий” - І степен;  Медал  “За заслуги към Българската народна армия”; “КРИСТАЛНА ЛИРА 2010”; "Наградата на Шумен" – четири пъти; “Голямата награда на Шумен” 2005.

            Носител е на званията  “Посланик на Европейската култура” – два пъти 2005, 2015; “Музикант на годината” 2005 в категория „Ансамбли“.  През 2015 година Българската академия на науката и изкуствата приема хор "Бодра песен" за свой колективен член и го удостоява със званието "Академичен".

Деница Узунова е възпитаник на проф. Вичева по дирижиране от първия випуск на специалността "Музикална педагогика" в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Като отлична студентка е поканена от проф. Вичева за хормайстор на смесен хор “Родни звуци” и детски хор “Бодра песен” . От 1995 година е втори диригент на детския хор, а от 2011 година негов художествен ръководител и диригент.

През 2000г.  Д. Узунова   завършва международен курс за диригенти  при професорите Борис Тевлин (Русия), Елен Ги (Франция), Лари Уайът (САЩ) и Марин Чонев (България),  през 2006 г. посещава хорово-диригентския клас на проф. Ервин Ортнер (Австрия) с Арнолд Шьонберг хор в гр. Русе; 2015 и 2016 година – Хоровата лаборатория с ръководители доц. Крикор Четинян и Кръстин Настев.

През 2010 година печели първа награда в ІІІ национален конкурс за педагози, работещи в извънкласната и извънучилищна  дейност, организиран от фестивална програма „Приятели на България” и Министерство на образованието. През 2014 година в международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”, организиран от Синдиката на българските учители съвместно с фондацията „Устойчиво развитие за България”, под егидата на МОН,  Деница Узунова печели най-високата  награда - специалната награда на Министерството на образованието и науката.

www.bodrapessen.alle.bg

The BODRA PESSEN children`s choir from Shumen, Bulgaria. 

Conductor: Denitsa Uzunova

The children`s  choir “Bodra pessen” at the Municipal children’s complex in Shumen, Bulgaria was founded on 05.12.1963. Its founder, chief artistic manager and conductor for many years are Prof. Veneta Vicheva. Now the art director and conductor of the choir is Denitsa Uzunova, a follower of Professor Veneta Vicheva. Zhaneta Katsarova is the piano accompanist. Two years ago at the Girls' Choir was founded formation of women, former singers in the children's choir. Children's and women's choir sing together.

Pride for the town of Shumen and our country was brought by the plenty awards and medals of the choir from national and international festivals and competitions. The choir “Bodra pessen” had won the first prizes at the following international choir competitions: “Bella Bartok” in Debrecen, Hungary;  “Guido D’Arezzo” – Arezzo, Italy; Neerpelt, Belgium, where the choir received the highest possible award in the extra category – “Summa cum laude”; “Prof. Georgi Dimitrov” – Varna, Bulgaria; Antalya, Turkey (Cum Loude); "MOSCOW SOUNDS" 2010 – GRAND PRIX.

- 2013 Award for best Bulgarian song performed by the VIII International Choir Festival of Women and Girls' Choirs "Prof. Lilia Gyuleva " - Targovishte, Bulgaria;

- 2014  Award of the Bulgarian Choral Union for Best Bulgarian choir presentation; First prize in the category " Equal Choirs" and the highest award Grand Prix and a gold-plated statuette of the IV International Choir Festival "Chernomorski zvutsi" – Balchik;

-  2015 for the second time - choir "Bodra pessen" conducted by Denitsa Uzunova has been awarded by the European choir federation at the European Union with the title of "European culture ambassador".

-  2016 the choir "Bodra pessen" had been awarded with the "Award of Shumen for art and culture" – music cathefory;

-  2016 had been awarded with the Award of the Bulgarian National Radio  "Musician of the Year" for 2015

- 2016 the choir "Bodra pessen" had been awarded witt  the Special prize of the First National Choir Festiva l"120 years Petko Staynov " in Kazanlak, Bulgaria.

The choir “Bodra pessen” is distinguished in representing the Bulgarian children’s choir arts in Czech Republic, Hungary, Italy, Belgium, Russia, Germany, Romania, Greece, Turkey, Slovakia, Slpvenia, Austria, Poland and France.

They had compiled four LP records; studio and documentary recordings in Radio Berlin, Radio Leipzig, Budapest, Brussels, Hamburg, and Sofia; at the national Polish television; and also have many audio and video recordings, and a CD.

The choir “Bodra pessen” had won the following national and international medals and awards:

- The order “St. St. Cyrill and Methodius” – 1st rank;

- The order “For distinguished service to the Bulgarian national army”;

- In 2004 the choir had been accepted for member of the International choir union;

- In 2004 among 1750 teams the choir “Bodra pessen” has been awarded by the European choir federation at the European Union with the rank “European culture ambassador”.

- In 2005 it had been awarded with the “First prize of Shumen” for arts and culture.

- In 2005 after a competition the Bulgarian national radio declares the choir “Bodra pessen” for “Musician of the year” in the category “Ensemble”.

-  2010 Award "Crystal Lire" for bright, excellence in the “Arts choir” cathegory by  Union of    Bulgarian Musicians and Dancers                -    In 2015 Bulgarian Academy of Science and Arts adopts as its collective member choir "Bodra pessen" and award him the title "Academic".

           Denitsa Uzunova is a student of prof. Vicheva. She works at  the Municipal Children's Complex, Shumen as a senior teacher and а conductor of "Bodra pessen" choir.  In 2000 she completed The Second  International Conductors Workshop in Varna with Professor Boris Tevlin (Russia), prof. Helen Gee (France), Dr. Larry Wyatt (USA), prof. Marin Chonev (Bulgaria). In 2006 she attended a class of prof. Erwin Ortner – a choral-conductor /Austria/ with Arnold Schoenberg Choir in Rousse during the March Music Days; 2015, 2016 participate in choral  workshop for conductors led by Assoc. Prof. Krikor Chetinian, Plovdiv, Bulgaria.

In 2010 Denitsa received the First Prize in the Third National Competition for teachers working in extracurricular activities organized by the festival program "Friends of Bulgaria" and the Ministry of Education.

In 2014 in the international contest for teachers "Extracurricular activities - for sustainable quality education of students ", organized by the Trade Union of Bulgarian Teachers together with the foundation " Sustainable Development of Bulgaria" under the auspices of the Ministry of Education, Denitsa Uzunova most wins highest award - the special prize of the Ministry of education and Science and was awarded by the Deputy Minister Vanya Kastreva.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg