Добре дошли! Well come!

ХХІІ 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ

БАЛКАНСКИ ХОРОВ ФОРУМ

ОБЩИНА ШУМЕН

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ВИ КАНЯТ

  НА 

ХХІІ МЕЖДУНАРОДНИ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”- ШУМЕН

4-7 АПРИЛ 2013

посветени на

200-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВОТО ГРАЖДАНСКО ЧЕСТВАНЕ В ШУМЕН и БЪЛГАРИЯ 

НА ПРАЗНИКА НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

 И 

ДЕЛОТО НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

*

180 ГОДИНИ ОТ  РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ и 155 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВИЯ УЧЕНИЧЕСКИ МНОГОГЛАСЕН СМЕСЕН ХОР В БЪЛГАРИЯ, ШУМЕН

  *

50 ГОДИНИ ДЕТСКИ ХОР "БОДРА ПЕСЕН" ШУМЕН

ПОД ПАТРОНАЖА

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

КРАСИМИР КОСТОВ


ХОРОВЕ-УЧАСТНИЦИ /PARTISIPANT CHOIRS


1. Девически хор “Мелисанти” при Община Александрия, Гърция

    Диригент  Елени Теодориду

    Melissanthi Youth-Girls Choir from Alexandria's Municipality, Greece

    Conductor Eleni Theodoridou

2. Хор на момчетата  при Нидарос Катедрала от гр. Тронхайм, Норвегия

     Диригент Бьорн Мое

    Nidaros Cathedral Boys' Choir from  Tronhime, Norway

    Conductor Bjørn Moe.

3. Младежки смесен хор “Озвена” от Вранов над Топлоу, Словакия

    Диригент Вилма Крауспеова

    Mixed Youth Choir “Ozvena”, Vranov nad Topľou, Slovakia

    Conductor Vilma Krauspeova

4. Детски хор “Бодра песен” при Общински детски комплекс – Шумен

    Диригент    Деница Узунова

    The “Bodra pessen” children`s choir, Shumen, Bulgaria

    Conductor Denitsa Uzunova

5. Девическа хорова формация „Евмолпея” – при Община Пловдив

    Диригент д-р Рада Славинска

    Youth-Girls Choir Evmolpea Plovdiv, Bulgaria

    Conductor Rada Slavinska

6. Хор на Пловдивските момчета „Стефка Благоева“

    при Общински детски     комплекс-Пловдив

    Диригент Милка Толедова

    Plovdiv Boys Choir  "Stefka Blagoeva", Plovdiv, Bulgaria

    Conductor Milka Toledova

7. Детски радиохор при Българското национално радио

    Диригент академик Христо Недялков

    The Children's Choir of the Bulgarian National Radio

    Conductor academic Hristo Nedyalkov

8. Средношколски смесен хор при СОУ “Сава Доброплодни” Шумен

    диригент Радосвета Костова

    Representative School Mixed Choir ''Sava Dobroplodni'' , Shumen, Bulgaria

    Conductor Radosveta Kostova

9. Детско-девически хор “Дунавски вълни”при ОбДЦКИ Русе

    Диригент Весела Тодорова

    Youth-Girls Choir “Dunavski valni” from Russe, Bulgaria

    Conductor Vesselа Todorova


4 АПРИЛ /четвъртък/

15.30ч.

ОФИЦИАЛНА СРЕЩА НА ГОСТИТЕ С КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

място: Община Шумен

17.00ч.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

място: пред Драматично-куклен театър "Васил Друмев"

18.00ч.  ДКТ “ВАСИЛ ДРУМЕВ

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ  ПО СЛУЧАЙ  ОТКРИВАНЕ

НА ХХІІ МДЮХП  “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”- ШУМЕН 2013 и 50-годишнината на хор “Бодра песен”


1. Средношколски смесен хор при СОУ “Сава Доброплодни” Шумен

    Диригент Радосвета Костова

2. Хор на момчетата  при Нидарос Катедрала от гр. Тронхайм, Норвегия

    Диригент Бьорн Мое

3. Детски хор “Бодра песен” при Общински детски комплекс – Шумен

 Диригент  Деница Узунова

   

   СБОРЕН ХОР изпълнява “На Добри Войников” от Ал. Тенев

20.30ч.  Хотел Шумен, официална вечеря

 

 

5 АПРИЛ /петък/

10.30ч.  АРТ СТУДИО НА РАДИО ШУМЕН


 ТВОРЧЕСКА СРЕЩА за ръководители и гости на тема:

 “Детското и младежко хорово пеене в България и Европа – настояще, перспективи!”

18.00ч.  ДКТ “ВАСИЛ ДРУМЕВ

ВТОРА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

 

1. Девически  хор “Мелисанти” при Община Александрия, Гърция

    Диригент Елени Теодориду – представяне с две песни.

2Младежки смесен хор “Озвена” от Вранов над Топлоу, Словакия

    Диригент Вилма Крауспеова

3. Хор на Пловдивските момчета „Стефка Благоева“

    при Общински детски комплекс - Пловдив

    Диригент Милка Толедова

4. Детски радиохор при Българското национално радио

    Диригент академик Христо Недялков

 

   СБОРЕН ХОР изпълнява “Св. Св. Кирил и Методий” и “На Добри Войников”


6 АПРИЛ /събота/

11.00 часа Концерти на хоровете извън Шумен


гр. НОВИ ПАЗАР, Камерна зала на НЧ “Христо Ботев-1872”

1. Девически хор “Мелисанти” при Община Александрия, Гърция

Диригент Елени Теодориду

2. Младежки смесен хор “Озвена” от Вранов над Топлоу, Словакия

Диригент Вилма Крауспеова

Град ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

1. Хор на момчетата  при Нидарос Катедрала от гр. Тронхайм, Норвегия

Диригент Бьорн Мое

2. Хор на Пловдивските момчета „Стефка Благоева“

    при Общински детски комплекс - Пловдив

    Диригент Милка Толедова , хормайстор и пианист Юлия Петрова

 

18.00ч.   ДКТ “ВАСИЛ ДРУМЕВ”

ТРЕТА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

ЗАКРИВАНЕ НА ХХІІ МДЮХП “ДОБРИ ВОЙНИКОВ”

1. Девически хор “Мелисанти” при Община Александрия, Гърция

    Диригент Елени Теодориду

2. Детско-девически хор “Дунавски вълни”при ОбДЦКИ Русе

   Диригент Весела Тодорова

3. Девическа хорова формация „Евмолпея” – при Община Пловдив

    диригент д-р Рада Славинска

4. Младежки смесен хор “Озвена” от Вранов над Топлоу, Словакия

    диригент Вилма Крауспеова – представяне с две песни

5. Хор на момчетата  при Нидарос Катедрала от гр. Тронхайм, Норвегия

     диригент Бьорн Мое - представяне с  две песни

  

  СБОРЕН ХОР изпълнява “Св. Св. Кирил и Методий” и “На Добри Войников”


4 APRIL /Thursday/

15.30h.

OFFICIAL MEETING OF THE GUESTS WITH THE MAYOR OF THE CITY OF SHUMEN

place: Shumen municipality

17.00h.

OFFICIAL OPENING OF THE FESTIVAL

place: infront Theatre “Vasil Drumev

18.00h.,   Theatre “Vasil Drumev

GRAND OPENING CONCERT FOR THE XXII “Dobri Voinikov” FESTIVALS – SHUMEN 2013 AND 50 YERS “BODRA PESSEN” CHOIR

 

1. Representative School Mixed Choir ''Sava Dobroplodni'' , Shumen, Bulgaria

    Conductor Radosveta Kostova

2. The boys’ choir of the Nidaros Cathedral from Tronhime, Norway

    Conductor Bjørn Moe.

3. The “Bodra pessen” children`s choir, Shumen, Bulgaria

 Conductor Denitsa Uzunova

    Common choir performance “To Dobri Voinikov” song

 

5 APRIL /Friday/

10.30ч ART STUDIO 3, Radio SHUMEN.

CREATIVE MEETING with the guests and conductors ON THE CHORAL PROBLEMS THEME:

“The children and youth choral singing in Bulgaria and Europe – now and in the future”

                                                                          

18.00h.,  Theatre “Vasil Drumev

SECOND CONCERT NIGHT

 

1. Melissanthi Youth-Girls Choir from Alexandria's Municipality, Greece

    Conductor Eleni Theodoridou - performance with two songs

2. Mixed Youth Choir “Ozvena”, Vranov nad Topľou, Slovakia

    Conductor Vilma Krauspeova

3. Plovdiv Boys Choir  "Stefka Blagoeva", Plovdiv, Bulgaria

    Conductor Milka Toledova

4. The Children's Choir of the Bulgarian National Radio

    Conductor academic Hristo Nedyalkov

Common choir performance “St St Kiril and Metodi” and “To Dobri Voinikov” songs

 

6 APRIL /Saturday/

 

11.00h Concerts

NOVI PAZAR, House of Culture “Hristo Botev-1872”

1. Melissanthi Youth-Girls Choir from Alexandria's Municipality, Greece

    Conductor Eleni Theodoridou

2. Mixed Youth Choir “Ozvena”, Vranov nad Topľou, Slovakia

    Conductor Vilma Krauspeova

 

 VELIKI PRESLAV, The Municipality hall

1. The boys’ choir of the Nidaros Cathedral from Tronhime, Norway

    Conductor Bjørn Moe

2. Youth-Girls Choir Evmolpea Plovdiv, Bulgaria

    Conductor Rada Slavinska

18.00h.,  Theatre “Vasil Drumev

THIRD CONCERT NIGHT

CLOSING CONCERT OF THE XXII “DOBRI VOINIKOV” FESTIVAL

 

1. Melissanthi Youth-Girls Choir from Alexandria's Municipality, Greece

    Conductor Eleni Theodoridou

2. Youth-Girls Choir “Dunavski valni” from Russe, Bulgaria

    Conductor Vessels Todorova

3. Youth-Girls Choir Evmolpea Plovdiv, Bulgaria

    Conductor Rada Slavinska

4. Mixed Youth Choir “Ozvena”, Vranov nad Topľou, Slovakia

    Conductor Vilma Krauspeova – performance with two songs

5. The boys’ choir of the Nidaros Cathedral from Tronhime, Norway

    Conductor Bjørn Moeperformance with two songs

 

 Common choir performance “St St Kiril and Metodi” and “To Dobri Voinikov” songs

   


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg