Добре дошли! Well come!

CONTACTS/КОНТАКТИ

CONTACTS
9700 Шумен, България
ул. "Панайот Волов" № 6
ЦПЛР-ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
Директор МАРИЯ ЙОРДАНОВА
тел:/факс +359 54 860 056

e-mail: odkshumen@abv.bg

9700 Shumen, Bulgaria

6 Panayot Volov Street, P.O. Box 146 

Municipal Children’s Complex

Director Maria Yordanova

 Тel./Fax: 00359 54/86 00 56, 


www.odk-shumen.com

  Е-mаil: odkshumen@abv.bg; denica.uzunova@abv.bg

Denitsa Uzunova, conductor of BODRA PESSEN CHOIR

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg