Добре дошли! Well come!

Формуляр-заявка

 

ХXV МЕЖДУНАРОДНИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ

“ДОБРИ ВОЙНИКОВ” - ШУМЕН

4 - 7 АПРИЛ 2017

  

Ф О Р М У Л Я Р – З А Я В К А

  

1. Име на колектива, институция.

2. Имена и длъжности на ръководителите.

        3. Точен адрес, телефон, факс, e-mail.

        4. Необходими материали при кандидатстване:

        - цветна снимка на цифров носител и кратка творческа анотация на състава и диригента;

        - цветна снимка на цифров носител и кратки биографични данни на диригента;

        -актуални аудио-записи на състава – 2017/2018 г.


        5. Общ брой на групата:………….

        Момичета: ……                     Момчета: ………

        - Придружаващи /в т. ч. шофьор на автобус /:

        Жени: ……..                           Мъже:………

        6. Приложение към формуляра:

        - списък на хористите и придружаващите ги лица / трите имена и ЕГН /

        7. Дата, ориентировъчен час на пристигане, вид на превозното средство.

        /Съставите ще бъдат информирани допълнително за датата на участието им/.


        Подпис на ръководителя на състава:……………………….

 

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ЗАЯВКАТА НА СЛЕДНИТЕ И-МЕЙЛИ:

odkshumen@abv.bg, denica.uzunova@abv.bg

ИЛИ НА АДРЕС:

Гр. Шумен, 9700

ЦПЛР - Общински детски комплекс – бул.” Славянски”72

Директор Мария Йорданова

 Тел. +35954/86 00 56

www.internationalchoirfest-shumen.alle.bg

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg